Onze verbintenis voor het milieu

Een ecologische verbintenis

Het bedrijf Silvadec gebruikt een technologie die erin bestaat houtspaanders en -zaagsel te recycleren om planken voor gevelbekleding, omheining en terras te produceren uit onbederfelijk en UV bestendig houtcomposiet, bestemd voor gebruik buitenshuis. Het gaat om ecologisch houtcomposiet, dat voor twee derden uit houtmeel en voor een derde uit hogedichtheidspolyethyleen (PEHD) bestaat. Door producten aan te bieden met kenmerken die dicht tegen deze van exotisch hout aanleunen hoopt Silvadec de impact van de verhandeling van dergelijke houtsoorten op de massale ontbossing te verminderen en haar steentje bij te dragen tot het redden van de tropische wouden. Dit materiaal beantwoordt aan de verwachtingen van haar klanten die altijd producten vragen die makkelijk te gebruiken zijn, duurzaam, makkelijk te reinigen en ecologisch zijn. Het product is ideaal voor buiten.

Milieuvriendelijke producten

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de keuze van de grondstoffen. De Silvadec houtcomposiet is van gerecycleerde herkomst. Hoewel onze productie belangrijk is, zijn hiervoor geen bomen gekapt omdat we gebruik maken van houtmeel afkomstig van een houtzagerij in Bretagne

Ze zijn ook 100% recycleerbaar: als Franse producent heeft Silvadec een recyclingprogramma voor houtafval van de houtcomposiet Silvadec voor haar klanten: de Ecobox door Silvadec.

Tot slot onze producten zijn duurzaam en vereisen geen behandeling.

Een ecologisch verantwoorde productie van houtcomposiet

SILVADEC is de eerste PEFC gecertificeerd Franse producent van houtcomposiet. Dit Europees certificaat garandeert de consument dat het hout of houtproducten met dit logo afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.

dgaln_a__couleur-web

Een milieuvriendelijk product:

  • Het geeft geen giftige stoffen af (zonder formaldehyde of PVC)
  • Het bevat geen zware metalen.
  • Het heeft een zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen: A+ label.
  • Het is duurzaam en vereist geen behandeling.

ISO14001 certificering en de steun van ADEME

De Silvadec productiesite is I.C.P.E. geklasseerd (installatie geclassificeerd voor de bescherming van het milieu) en heeft strikte milieunormen. De betrokkenheid van Silvadec gaat nog verder met het in 2014 behalen van de ISO 14001-certificering. De ISO 14001 norm verwijst naar de wettelijke basis van het land en is bijzonder veeleisend in Frankrijk. Met deze strenge en vrijwillige aanpak toont Silvadec de wil om te vechten tegen Greenwashing en versterkt daarmee de geloofwaardigheid van haar verbintenissen ten opzichte van het milieu.

Het bedrijf Silvadec voert ook een milieuvriendelijk beleid om haar impact op het milieu te verminderen door een continue verbeterde aanpak.

Het milieubeleid van SILVADEC wordt ondersteund door ADEME, Agentschap voor Milieu en Energie Management, dat de Silvadec houtcomposiet erkent als een uitstekend alternatief voor het gebruik van exotische houtsoorten, zo bijdragend aan de bestrijding van grootschalige ontbossing.

De joint venture C2J voor duurzame ontwikkeling

logoc2j-webC2J werd in 2014 opgericht in de vorm van een joint venture met Josso, de belangrijkste houtzagerij in Bretagne, die in de buurt van Silvadec gevestigd is. Het doel is om de bijproducten van de zagerij (houtsnippers en -zaagsel) te recyclen tot houtmeel om planken van Silvadec houtcomposiet te maken. Zo waarborgt Silvadec de herkomst van hun houtmeel en vermindert de CO2-uitstoot van het transport van zijn grondstof. Door zijn economische, ecologische en maatschappelijke investeringen via C2J te versterken, levert Silvadec zware inspanningen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

De voordelen van deze verticale integratie:

  • Regelvereisten om volume- en kwaliteitsgroei te garanderen
  • Creëer een korte afzetkanalen om de CO2-voetafdruk te minimaliseren
  • Versterk de lokale economie door 8 banen te scheppen

De controle over de toevoer om de groei in volume en kwaliteit te verzekeren

  • Het creëren van een gesloten circuit om zo de koolstofvoetafdruk te minimaliseren
  • Het versterken van de lokale economie door de oprichting van 80 banen

Door het verder investeren op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak door middel van C2J, toont SILVADEC haar sterk engagement voor duurzame ontwikkeling.

Geschiedenis

2016 : Lancering van de Eco-Box by SILVADEC.

ORPLAST prijs voor het recycleren van plastic. SILVADEC wordt beloond door ADEME en het ministerie van Milieu, Energie en Zee, voor zijn betrokkenheid bij grootschalige projecten met betrekking tot de integratie van gerecycled polyethyleen in haar productieproces, met als doel een circulaire economie en het behoud van grondstoffen.

2014 : Implementatie van een systeem voor het beheer van het milieu door middel van ISO 14001. 1ste onafhankelijke producent van ISO 14001 gecertificeerd houtcomposiet in Europa.

Uitvoering van een recyclage programma: Silvabiobag.

Het creëren van C2J

2018: ISO 14001-certificering – versie 2015

2018 tot 2019 – Lancering van de EPD-fiche: Milieu- en gezondheidsverklaring.

2018 – Winnaar van de Trophée de l’Innovation for the Eco-Box system – Carrefour International de bois.

2017 – Verkrijgen van het SGBC-label (Singapore Green building certificate)

2016 : Lancering van de Eco-Box by SILVADEC.

ORPLAST prijs voor het recycleren van plastic. SILVADEC wordt beloond door ADEME en het ministerie van Milieu, Energie en Zee, voor zijn betrokkenheid bij grootschalige projecten met betrekking tot de integratie van gerecycled polyethyleen in haar productieproces, met als doel een circulaire economie en het behoud van grondstoffen.

2014 : Implementatie van een systeem voor het beheer van het milieu door middel van ISO 14001. 1ste onafhankelijke producent van ISO 14001 gecertificeerd houtcomposiet in Europa.

2013 : Het behalen van het milieulabel: GREENLABEL (Singapore), zeer erkend in de export.

Sponsoring van de licentie van Sciences Appliquées, Ecologie et Société – UBS (Université Bretagne Sud).

2011 : PEFC certificering – SILVADEC, 1ste Europese fabrikant van houtcomposiet die PEFC gecertificeerd is- 2001 : Geboorte van Silvadec, het Silvadec houtcomposiet – 100% recyclebaar, product ondersteund door ADEME.

2004 : École Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme

1er chantier HQE (Haute Qualité Environnementale).

2005 : Prijs “duurzame ontwikkeling”

Gouden Trofee voor eco-producten en milieu inzet voor tuinprofessionals.

2004 : École Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme

1er chantier HQE (Haute Qualité Environnementale).

2001 : Geboorte van Silvadec, het Silvadec houtcomposiet – 100% recyclebaar, product ondersteund door ADEME.