Milieucertificaten van ons houtcomposiet

Silvadec voert een ecologisch verantwoord beleid en beantwoordt aan strikte normen op milieuvlak. Daarbij nam ze ook talrijke stappen om haar ecologische verbintenissen te waarborgen. In deze rubriek vindt u de officiële documenten die onze certificaten, labels en milieuverbintenissen bewijzen.

ISO 14001 Certificatie

Het bedrijf Silvadec is sinds maart 2014 de eerste Franse fabrikant van houtcomposiet gecertificeerd volgens de ISO 14001 internationale standaard.

Ze onderscheidt zich dus door een sterk engagement op het gebied van respect voor het milieu door de implementatie van een milileubeleid waarvan de basis het respect voor de Franse wetgeving is: het bedrijf Silvadec streeft naar het verminderen van haar impact op het milieu door aanpak van continue verbetering.

PEFC verbintenis

Het bedrijf Silvadec vindt een verantwoordelijke aanpak van duurzaam beheer van bossen belangrijk en is sinds 2011 PEFC gecertificeerd (Program for the Endorsement of Forest Certification).

Ze koos voor een schone, lokale productie en is er trots op dat 100% van de leveranciers van houtmeel Frans zijn en dat hun producten PEFC gecertificeerd werden.

Lage uitstoot van vluchtige organische stoffen

dgaln_a__couleur-web

Onze producten uit Silvadec houtcomposiet zijn respectvol voor het milieu en voor de gezondheid van eindgebruiker. Ze hebben namelijk een zeer lage uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS). Dit word aangetoond door het behalen van het score A+ voor ‘Emissie in de binnenlucht’.

Ondersteuning van ADEME

logo_ademe-web

Het bedrijf Silvadec geniet van de steun van ADEME (Frans agentschap voor Milieu en Energie Management) sinds haar ontstaan in 2001.

In de eerste plaats vanwege haar vernieuwend proces van de recyclage van houtsnippers en -zaagsel tot producten in rotbestendig en UV-bestendig houtcomposiet, bestemd voor gebruik buitenshuis.

Vervolgens voor het opzetten van een recyclingsysteem voor houtafval van de houtcomposiet op haar productiesite.

En uiteindelijk in 2016 in het kader van ORPLAST (Objectif Recyclage PLASTiques) om de integratie van gerecycled plastic in de industriële productie te ondersteunen in het kader van circulaire economie en het behoud van grondstoffen.

Milieubeleid 2017

politique-environnementale-2017-15-12-2016

Sinds zijn oprichting geniet het bedrijf SILVADEC de steun van ADEME (Frans agentschap voor Milieu en Energie Management).

Silvadec bevestigt haar engagement voor de naleving van de milieuwetten en voor de continue verbetering van haar werkwijze en prestaties op milieugebied door middel van haar milieubeleid.

Milieubeleid

Duurzame ontwikkeling

De Singapore Green Building Council (SGBC) is een instelling die verantwoordelijk is voor de promotie van duurzame ontwikkeling in de bouwsector. Ze evalueert de ecologische dimensie van de producten die bedoeld zijn om in de constructie van gebouwen te worden gebruikt.

In 2017, Silvadec werd door de Singapore Green Building Council (SGBC) bekroond met de hoogste ‘grade’ die ooit aan een fabrikant van houtcomposiet was toegekend.